הגשתם בקשה למענק עבודה לשנת 2022 ?

היום( 28.12.21) הוא המועד האחרון להגשת בקשה למענק עבודה לשנת 2020.

אז מה זה מענק עבודה ?

מענק עבודה הוא תוספת הכנסה המושלמת לשכירים ולעצמאים מגיל 23 ומעלה שיש להם ילדים או שגילם 55 ומעלה ללא ילדים ושהכנסתם תואמת את הקריטריונים הקובעים בחוק.
בקשה מקוונת למענק עבודה לשנת המס 2020 ניתנת להגשה עד לתאריך 31.12.21 ורק אם הוגשה בקשה למענק עבודה עבור אחת משתי שנות המס האחרונות ,
אחרת ניתן להגיש את הבקשה באמצעות סניפי הדואר עד 28/12/21.

למי מגיע מענק עבודה ?

שכיר ו/או עצמאי, והייתה לך בשנת המס 2020, הכנסת עבודה ו/או הכנסה מעסק או משלח יד ועמדת בכל שלושת התנאים הבאים:

1. גילך 23 ומעלה ויש לך ילדים, או שגילך 55 ומעלה, גם ללא ילדים.

2.במועד כלשהו במהלך שנת המס 2020, מעבר לדירת מגורים יחידה, לא הייתה בבעלותך או בבעלות בן/בת זוגך, או בבעלות ילדך התלוי בך כלכלית, ביחד או לחוד, זכות במקרקעין (כגון: דירה, חנות, מגרש וכדומה), בישראל ו/או מחוץ לה, שחלקכם בזכות עולה על 50%.

3. מתקיים לגביך אחד מהשניים:

* גילך 23 ומעלה ויש לך ילד אחד או שניים, או שגילך 55 ומעלה (גם ללא ילדים) –
הכנסתך החודשית הממוצעת גבוהה מ- 2,080 ₪* ונמוכה מ- 6,270 ₪* (לצורך חישוב ההכנסה החודשית הממוצעת מחלקים את סך כל הכנסות מעבודה ו/או מעסק/משלח יד במספר חודשי העבודה ופעילות עסקית בפועל).
ל"הורה יחיד" במשפחה חד-הורית נדרש שההכנסה, כאמור, תהיה גבוהה מ-1,280 ₪* ונמוכה מ-9,490 ₪*. "הורה יחיד" – עובד שהוא הורה לילד אחד, או יותר, הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג, לרבות אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו.

* גילך 23 ומעלה ויש לך שלושה ילדים או יותר
הכנסתך החודשית הממוצעת גבוהה מ-2,080 ₪* ונמוכה מ-6,870 ₪*.
ל"הורה יחיד", במשפחה חד-הורית, נדרש שההכנסה, כאמור, תהיה גבוהה מ-1,280 ₪* ונמוכה מ-11,580 ₪*.
הערה: הסכומים נכונים לפי המדד הידוע ב- 1.1.2021, בהתאם להוראות החוק, והם אינם מתייחסים לעובדים עם מוגבלות,שנקבע להם "שכר מינימום מותאם".

רוצים לדעת בבירור אם אתם זכאים ?

לחצו כאן עכשיו סימולטור רשות המיסים לבדיקת זכאות

רוצים להגיש בקשה למענק עבודה ?

לחצו כאן עכשיו מענק עבודה- הגשת תביעה מקוונת

שימו לב היום (28.12.21) הוא המועד האחרון להגשת בקשה לשנת 2020 באמצעות הדואר.

רוצים לדעת פרטים נוספים ?

לחצו כאן עכשיו למעבר  למדריך מענק עבודה עבור שנת המס 2020 באתר רשות המיסים

התחברות לאתר