אוגוסט 2017 - עבודות לחרדים

הלמ"ס: חצי מהעובדים חווים לחץ נפשי בעבודה. באיזה תחומים יש הכי הרבה לחץ?

עבודות לחרדים

העבודה מסוכנת לבריאות? לפי נתוני הסקר החברתי של הלמ"ס, 20% מהעובדים במשק חשים כי בריאותם בסכנה בגלל העבודה ו-46% מהעובדים – 1.6 מיליון איש – חווים לחץ נפשי או מתח בעבודה. עיקר העובדים שחשופים ללחץ: אחיות, מורים בבי"ס יסודי, רופאים ועורכי דין. עוד מתברר: 9.4% מהמועסקים נחשפו לאלימות מילולית