סטודנטים לקראת מבחנים? מחר: סגולה יקרה ונפלאה לזיכרון
כולם יודעים את הסגולה לפרנסה לומר ביום שלישי של פרשת בשלח את פרשת המן שניים מקרא ואחד תרגום, אולם לא כולם יודעים את הסגולה הנפלאה של הגאון רבי חיים פלאג'י לזיכרון
עבודות לחרדים | 18 ינו 2016 17:05

 

כולם יודעים את הסגולה לפרנסה משמו של הצדיק רבי מנחם מנדל מרימינוב לומר ביום שלישי של פרשת בשלח את פרשת המן שניים מקרא ואחד תרגום, אולם לא כולם יודעים את הסגולה הנפלאה של הגאון רבי חיים פלאג'י לזיכרון.

 

אחד משבעים ספריו של הגאון רבי חיים פלאג'י הוא "ספר חיים" שעוסק בדיני קריאת ספר תורה ועוד ושם בסימן מ"ה אות י"א כתב וזה לשונו: "ראיתי בספר כתב יד כתוב למ'ר סגולה לזכירה לקחת עששית [בקבוק] מלאה יין לבן ולגונזה בתוך היכל הקודש במקום שמונחים שם הספרי תורה ולהניחה שם ג' ימים וג' לילות דהיינו בערב יום שלישי [דהיינו ביום שלישי לפני השקיעה] יניחנה שם ויקחינה בליל שבת אחר תפילת ערבית ויאמר עליו קידוש הלילה וקידוש היום והבדלה ויועיל לזיכרון.

 

"ובשעת הנחת העששית בהיכל יאמר ב' פסוקים אלו ויאמר משה אל אהרן קח צנצנת אחת וכו' עד כאשר ציווה ה' אל משה [שמותט"ז פסוקים ל"ג ול"ד], כך רשום בזכרוני, אמנם תמה על זה שם הגר"ח פלאג'י איך יתכן להניח עששית של יין שהוא דבר חולין לתוך ארון הקדש למשמרת דהוי תשמיש קדש לחול, ותירץ כיון שעושה זאת כדי לזכור את התורה וגם היין עצמו הוא לקידוש והבדלה דהוי דבר מצוה ולא מתכוון חס ושלום לבזוי להשתמש בקדש לשמירת חול אין איסור בדבר וטוב עושים", עד כאן דבריו הנפלאים של הגר"ח פלאג'י .

 

אמנם הוא בעצמו בספרו 'רפואה וחיים' פרק י"ב אות פ' ע"מ ק"ג הביא סגולה זו ושם כתבה בשם הארי" ז"ל וכתב שיתענה ג' ימים וג' לילות ואח"כ יקח את האשישה [בקבוק] וכתב להגיד את הפסוקים הנ"ל ז' פעמים בדקדוק וטעמים וסיים: והוא פלא לזכירה, בדוק ומנוסה. ועוד עיין להגאון רבי רפאל אוחנה בספרו 'מראה הילדים' מערכת ז' אות י' שצדיק עתק' כל דברי ר' חיים פלאג'י הנ"ל.

 

ומרן הגאון רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל בספרו 'יביע אומר' חלק שמיני ע"מ ע"ט בהערה הביא כל הנ"ל וכתב שארון של ספרי תורה בזמננו הוא רק תשמיש דתשמיש קדושה ולכן מותר לעשות הסגולה הנ"ל.

 

ושמעתי בשם הגאון רבי משה צדקה שהורה לבני תורה שיעשו תענית דיבור במקום תענית אכילה ג' ימים וג' לילות כיון שהדורות חלושים ויבואו לידי ביטול תורה על ידי תענית אכילה.

מאמרים שאולי יעניינו אותך

0 תגובות

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

[fbcomments]