השימוש "עבודות לחרדים" בכתובת www.jbh.org.il (להלן: האתר) יהיה בכפוף לתנאים המפורטים להלן, לרבות מדיניות הפרטיות, ולאמור בכל דין, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה.
(התקנון מנוסח בלשון זכר בשביל נוחות ומופנה לשני המינים)

מטרת תנאי השימוש היא למען הסדר הטוב והסדרה בין הגולש לדיגיטל למהדרין מפעילת אתר עבודות לחרדים.

השימוש באתר ובתוכנו נועד לחיפוש עבודה או פרסום דרושים הממוקד למגזר החרדי.

המשתמש רשאי לשלוח קורות חיים או לעשות שימוש במודעה או בתוכן האתר אך ורק לצרכים פרטיים, חל על המשתמש איסור מוחלט להשתמש בתוכן לפרסום ושיווק מסחרי בכל צורה שהיא, הן באתר והן מחוצה לו.

המודעות המוצגות באתר הועלו ע"י מעסיקים או נאספו ממקורות רלוונטים. צוות האתר עושה כל שביכולות לספק מידע אמין ומקצועי. עם זאת דיגיטל למהדרין מסירה על עצמה אחריות מכל מקורות המידע והתוכן שלא סופקו על ידה, ולפיכך אנו לא ערבים לשלמות התוכן, לטיבם, דיוקם או התאמתם לכל מטרה שהיא או למגזר החרדי.

דיגיטל למהדרין תפרסם את שמות החברות והמעסיקים שפרסמו משרות באתר עבודות לחרדים ע"פ הצורך אלא א"כ פנה המעסיק במייל למערכת האתר וביקש במפורש להימנע מכך.

האתר מהווה פלטפורמה למודעות מעסיקים, ולא מהווה המלצה לעבודה כזו או אחרת שמתפרסמים באתר.

כל נזק שייגרם מכל שימוש באתר הן ישיר והן בעקיפין מכל סוג שהוא כתוצאה משימוש או הסתמכות על השירותים והתוכן המוצעים באתר הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהיה שום טענה כלפי דיגיטל למהדרין .

כמו"כ כל קישור לאתר חיצוני אינה בפיקוח של האתר ולפיכך דיגיטל למהדרין לא תישא באחריות על כל נזק ישיר או עקיף שייגרם למשתמש בשל כך.

המידע שבאתר כולל המודעות שבו עשויים לכלול אי דיוקים או טעויות סופר. דיגיטל למהדרין אינה מתחייבת על שלמות הנתונים שנכתבים ע"י מעסיקים או כותבי תוכן.

המשתמש מסכים במפורש כי דיגיטל למהדרין לא תהיה אחראית כלל בכל מצב של גישה לא מותרת לקבצי המידע של המשתמש כולל קורות חיים וכדומה.

דיגיטל למהדרין אינה אחראית כלל על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין פרסום מודעה או כל תוכן אחר תהיה ישירות למפרסם המודעה ודיגיטל למהדרין לא תהיה צד בדרישה כלל וכלל.

צוות האתר משקיע מאמצים אדירים ומשאבים כדי לסנן ולרכז את מיטב המשרות המתפרסמות בישראל בכדי שיוכלו להתאים למגזר החרדי והדתי. היה וקרתה תקלה ופורסמה מודעה לא מתאימה דיגיטל למהדרין לא תהיה צד בעניין זה וכל הטענות יופנו ישירות למפרסם המודעה.

דיגיטל למהדרין שומרת לעצמה את הזכות להשהות או למחוק מודעות מעסיקים שאינם תואמים למגזר חרדי או כל מודעה שתראה לנכון שאינה מתאימה לרוח האתר.

כל המודעות המתפרסמות באתר הינם מיועדות לגברים ונשים החל מגיל 18 ולכל מעמד. לפיכך כל מעסיק המפרסם מודעה מתחייב לנסח באופן שוויוני ולא מפלה על פי חוק שווין הזדמנוית בעבודה התשמח 1988.

כל מודעת דרושים אשר בוצע תשלום עבורה תופיע באתר בתוך 24 שעות, אלא א"כ פורסמה בימי שישי וערבי חג.

עם זאת לצרכי נוחות המשתמשים המשרות המוצגות באתר נעשות על פי פילוח קטגורי. פילוח זה נעשה לצרכי נוחות בלבד ואין בו בשום צורה ואופן שהוא, כדי למנוע פנייתו של כל גולש החפץ במשרה ללא יוצא מן הכלל.

כל ראיון או עסקה שתעשה כתוצאה ממודעות תסוכם ישירות בין הצדדים ודיגיטל למהדרין לא מהווה צד בעניין.

דיגיטל למהדרין מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטים האישיים של המשתמשים מלבד לצרכי האתר ובקרה ו דיגיטל למהדרין. יחד עם זאת דיגיטל למהדרין שומר לעצמו את הזכות לאסוף מידע על דפוסי הפעולה בשימוש האתר של הגולשים ולהשתמש בה לצרכיה בהתאם למדיניות הפרטיות ועל פי חוק.

כל הזכויות של תוכן האתר, רעינותיו, העיצוב, העריכה והקניין הרוחני שמורים לקבוצת דיגיטל למהדרין .

מנויים VIP:

באפשרות המשתמשים להרשם לשירות פרמיום על פי תעריפים שייקבעו מעת לעת ויפורסמו באתר

תשלומי המנוי הינם חודשיים וייגבו מראש חודש בחודשו וללא שום התחייבות על פי תאריך הרישום לשרות.

למנוי VIP יהיה גישה למגוון משרות נחשקות ואפשרויות נוספות.

ברכישת מנוי. נותן הרוכש את הסכמתו לתשלום דמי המנוי החודשיים לתקופה בלתי קצובה, וכל עוד לא בוטל המנוי המינוי ימשיך להתקיים על ידי גבייה חודש בחודשו.

חל איסור מוחלט להעביר מידע VIP מהאתר לאנשים אחרים לרבות בני משפחה, חברים או לצרכי חסד. העברת מידע VIP ללא אישור מפורש הינו גזל ודיגיטל למהדרין תשמור לעצמה הזכות למצות את הדין כולל ביטול מנוי מיידי ללא אפשרות פיצוי או החזר ואף תביעה משפטית

ביטול מנוי גם יום אחד לאחר תאריך החיוב האחרון לא יזכו את המשתמש על החלק הנותר בחודש עד לסיומו, והחיוב לא יחושב לפי ימי שימוש במנוי.
ביטול, הפסקה או הקפאה:

בעל המנוי רשאי לבטל את המנוי דרך פנייה מפורטת של שם המשתמש באתר למייל דיגיטל למהדרין

ברגע שנקבל את בקשת הביטול נפעל לביטול המינוי. עם זאת לא יהיה החזר כספי על הפרש הימים שנותרו באותו חודש. המנוי יתבטל לאלתר יחד עם כל השירותים בגינו.

באפשרות המנוי לבקש בקשת הקפאה למנוי.

מחיר מנוי ה-VIP יקבע על ידי דיגיטל למהדרין מעת לעת ויפורסמו באתר. כמו"כ לעיתים האתר ייצא במבצע להצטרפות מנויים חדשים ולמנוי הקיים לא יהיה את הזכות לקבל את הפרש הסכום בין מה ששולם למחיר המבצע.

ההצטרפות לשירות המנויים תיעשה במקום המיועד לכך באתר.

קבוצת דיגיטל למהדרין שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות ללא הודעה מוקדמת וכי לא תהיה אחראית כלפי המשתמש בגין כל נזק שיירם בגין הפסקת השירות.

דיגיטל למהדרין רשאית להפסיק או להשהות משתמשים שחורגים מהסכם זה. ועם זאת כל נזק שייגרם אם ישירות או בעקיפין הכולל אובדן רווח על ידי כך, יהיה על המשתמש לשפות את החברה ועובדיה הכולל גם שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

קבוצת דיגיטל למהדרין שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת ועל המשתמש לתת הסכמתו על התקנון המעודכן.

על הסכם זה חלים אך ורק דיני מדינת ישראל